Gevelisolatie
     
  Gevelisolatie is een samengesteld gevelsysteem dat bestaat uit een hoogwaardige isolatie, een spanningverdelende mortellaag en een decoratieve, beschermende eindafwerking. Het success van gevelisolatie staat of valt met een op de situatie afgestemde keuze van het ontwerp, de systeemcomponenten en de verwerking. Dat een top-isolatiesysteem leidt tot uitstekende resultaten, daarvan zijn voorbeelden te over. Maar dan moeten alle keuzes en handelingen, vanaf het eerste ontwerp tot en met de afwerking, wel aansluiten bij de specifieke omstandigheden van het project.

Bewoners en gebruikers ervaren het stabiele woon- en werkklimaat in een geisoleerd gebouw als prettig. Door de grotere warmteopslag is het binnen niet alleen aangenamer in de winter, maar ook de aanzienlijke energiebesparing met de daaraan verbonden reductie van kosten heeft grote voordelen voor alle betrokkenen. De vermindering van temperatuurschommelingen geeft bescherming aan de dragende constructie en gaat veroudering tegen. Bij renovaties kan gevelisolatie bestaande visuele esthetische gebreken ombuigen naar een moderne uitstraling.