Disclaimer/Privacy
     
  Disclaimer  
  De door SCW op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen concreet aanbod, advies of dienst.

De door SCW verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. SCW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door SCW worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de Internetsite van SCW: www.scw-afbouw.nl.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveel-voudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van SCW omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Het Nederlands recht is van toepassing.
 
     
  Privacy  
  Uitgangspunten voor onze omgang met persoonsgegevens.

1. SCW onderschrijft de Wet Registratie Persoonsgegevens.

2. SCW verwerkt persoonsgegevens voor het adviseren over en leveren van haar diensten.

3. Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat SCW uiterst zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen de gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening.

4. Vastgelegde persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle groepsonderdelen van SCW , zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast gebruikt SCW deze gegevens voor activiteiten die zijn gericht op het verdiepen van de relatie met haar klanten.

5. Uw persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij;
-dat voortvloeit uit de wet
-dat voortvloeit uit verplichtingen die SCW jegens u aangaat of is aangegaan
-dat noodzakelijk is voor het bewaken van de integriteit.

6. Op verzoek (en na afdoende legitimatie) ontvangt u een overzicht van door SCW verwerkte persoonlijke gegevens. Bij eventuele onjuistheden kunt u uw gegevens laten aanpassen. Neemt u hiervoor contact op met SCW.

7. Als u van SCW of n van de groepsleden geen informatie van haar diensten wilt ontvangen, kunt u dit kenbaar maken bij SCW.